Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

Hem / Blogg / Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

1. Förstå böjningsprocessen: enkla fakta

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

Böjtillåtelse = Vinkel * (T/ 180)*(Radie + K-faktor *Tjocklek) Böjkompensation = Böjtillåtelse-(2 * Sätt tillbaka)

Invändig baksida = brun (vinkel / 2) *Radius Utvändig baksida = brun (vinkel / 2)*(Radius + tjocklek)

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

1) Radien som erhålls på en böjd del påverkar längden till vilken vi måste skära den delen (innan vi böjer).

2) Radien som erhålls vid böjning beror till 99% på den V-öppning vi väljer att arbeta med.

Innan vi designar delen och säkert innan vi börjar skära ämnen, MÅSTE vi veta EXAKT vilken V-öppning vi kommer att använda för att böja delen på kantpressen.

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

2. Hur radien påverkar ämnen

en större radie kommer att "skjuta" benen på vår del mot utsidan, vilket ger intrycket att ämnet klippts "för långt".

en mindre radie kommer att kräva ett ämne som måste skäras "lite längre" än om radien vore större.

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

3. Böjningsbidrag

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

De ovikta ämnena i ovanstående figur beräknas enligt följande:

B = 150 + 100 + 60 + BA1 + BA2

Så här beräknar du BA1 och BA2:

Beräknar böjningsbidraget

Den del vi behöver minska från båda benen när de väl överlappar genom att bli platt, är vad vi vanligtvis känner som "böjtillägg" (eller BA i ekvationen).

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

Formel för böjningsbidrag

BA formel för böjar upp till 90°

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

BA formel för böjar från 91° till 165°

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress
iR= Intern radie
S=tjocklek
Β = vinkel
Π = 3,14159265….
K = K-faktor

K-faktor

Vid böjning på en kantpress komprimeras plåtens inre del medan den yttre delen är utdragen.

Detta betyder att det finns en del av arket där fibrerna varken är hoptryckta eller förlängda. Vi kallar denna del för den "neutrala axeln".

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

Avståndet från krökens insida till neutralaxeln är vad vi kallar K-faktor.
Detta värde kommer med materialet vi köper och det kan inte ändras.
Detta värde uttrycks i bråktal. Ju mindre K-faktorn är, desto närmare kommer den neutrala axeln att vara arkets inre radie.

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

K-faktor = finjustering

K-faktorn påverkar vårt utvikta ämne. Inte lika mycket som delens radie, men vi kan se det som en finjusteringsberäkning för ämnen.

ju mindre K-faktorn är, desto mer material förlängs och därför "skjuts ut"... vilket innebär att vårt ben blir "större".

Uppskattning av K-faktor

För det mesta kan vi uppskatta och justera K-faktorn när vi finjusterar våra tomma beräkningar.
allt vi behöver göra är några tester (på den valda V-öppningen) och mäta delens radie.
Om du behöver bestämma en mer exakt K-faktor, nedan är beräkningen för att bestämma den exakta K-faktorn för din böj.

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

K-faktor: en formel

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

Att lösa exemplet:

B = 150 + 100 + 60 + BA1 + BA2

K-faktoruppskattning

B1: R/S=2 => K=0,8
B2: R/S=1,5 => K=0,8
Båda böjarna är 90° eller mindre:

Hur man beräknar böjtillägg för din kantpress

som betyder:

B1 = 3,14 x 0,66 x (6 + ((4×0,8)/2) – 2 x 10
Bl = -4,25
B2 = 3,14 x 0,5 x (8 + ((4×0,8)/2) – 2 x 12
B2 = -8,93

därför:
B = 150 + 100 + 60 + (-4,25) + (-8,93)
B= 296,8 mm